Chưa có thông tin

LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Nội dung thông báo

 
Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX – kỳ họp thứ 20 ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: 03-NQ-HĐND.pdfNghị Quyết số 03/NQ-HĐND)

Thùy Dương

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 05-04-2021
In nội dung

THÔNG BÁO
VIDEO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
 • Hướng dẫn bầu cử 2021 - Phần 3
 • Hướng dẫn bầu cử 2021 - Phần 2
 • Hướng dẫn bầu cử 2021 - Phần 1
 • Thư viện video
  AUDIO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
  Chưa có dữ liệu
  Thư viện audio
  THƯ VIỆN ẢNH
    
   Về đầu