Chưa có thông tin

LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 12/03/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 12/03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: ​2-2021-QD-1025.pdfQuyết định số 1025/QĐ-UBND)

Thùy Dương​Người thông báo:
Ngày thông báo: 02-04-2021
In nội dung

THÔNG BÁO
VIDEO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
 • Hướng dẫn bầu cử 2021 - Phần 3
 • Hướng dẫn bầu cử 2021 - Phần 2
 • Hướng dẫn bầu cử 2021 - Phần 1
 • Thư viện video
  AUDIO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
  Chưa có dữ liệu
  Thư viện audio
  THƯ VIỆN ẢNH
    
   Về đầu